słuszny dobór mieszanek do każdej warstwy skutkuje doskonałymi właściwościami eksploatacyjnymi opony. Opony bardzo należycie odprowadzają wodę oraz wytwarzane są z najkorzystniejszej mieszanki gum przystępnej na rynku.